قالب باراما
041-33227000 contact@barama-tc.ir

بازدید جناب آقای مهندس حسین نجاتی مدیر کل محترم صنعت،معدن و تجارت استان به همراه آقای مهندس نیرومند مدیرعامل شهرک های صنعتی استان از پروژه تجاری تفریحی باراما

 

بازدید جناب آقای مهندس حسین نجاتی مدیر کل محترم صنعت،معدن و تجارت استان به همراه آقای مهندس نیرومند مدیرعامل شهرک های صنعتی استان از پروژه تجاری تفریحی باراما واقع در اسکو ابتدای جاده کندوان.
مهندس نجاتی ضمن تقدیر از سرمایه گذاری برای احداث این مجتمع افزودند در هیچ یک از شهر های استان پروژه ی تجاری مشابه باراما وجود ندارد و این پروژه میتواند به عنوان الگوی مناسب سرمایه گذاری در شهرهای کوچک قرار گیرد.ایشان همچنین تاکید کردند اداره ی کل صنعت،معدن و تجارت استان در جهت حمایت از سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و قطب های گردشگری استان از این پروژه حمایت کافی را انجام خواهد داد و در اولین قدم در این راستا به واحد های صنفی مجتمع تجاری باراما خارج از نوبت و به سرعت پروانه کسب صادر خواهد کرد.