قالب باراما
041-33227000 contact@barama-tc.ir

افتتاح پله برقي مجتمع باراما توسط دكتر محمدزاده فرماندار اسكو  و تاكيد ايشان بر اهتمام همه مديران براي ايجاد رونق و بهره گيري از بازار كندوان و گردشگران ٢٠١٨

۰۴۱۳۳۲۲۷۰۰۰